Nominera till Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning 2019

16 april 2019

NOMINERING Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning ska ges till en vid Umeå universitet verksam lärare eller forskare som under de senaste åren gjort särskilt framstående insatser inom det populärvetenskapliga området eller för att på annat sätt sprida forskningsinformation till allmänheten.

Priset delades för första gången ut år 2009 och finansieras av Baltics donationsstiftelse. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och kommer delas ut i samband med universitetets årshögtid i oktober.

Tidigare mottagare av priset:
• 2009: Mohammad Fazlhashemi, Institutionen för idé- och samhällsstudier
• 2011: Patrik Norqvist, Institutionen för fysik
• 2013: Annelie Bränström Öhman, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
• 2015: Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik
• 2017: Mattias Lundberg, Institutionen för psykologi

Former för nominering
Fakulteter och Lärarhögskolan inbjuds härmed att lämna förslag på mottagare av priset. Tillsammans med nomineringen ska det finnas en motivering om maximalt 1200 tecken utan blanksteg varför den nominerade personen anses lämplig som mottagare av priset. Till motiveringen ska en kort CV bifogas. 

Varje fakultet/Lärarhögskolan ombeds föreslå mottagare av priset, om möjligt både en kvinna och en man. Nomineringarna från respektive fakultet/Lärarhögskolan bör rangordnas. Pristagare utses genom beslut av en särskilt utsedd priskommitté.

Nominering:

Humanistiska fakulteten:
Nominering senast 10 maj till Peder Aléx, t f kanslichef

Medicinska fakulteten:
Nominering senast 10 maj till Anna Lundberg, forskningssamordnare

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Nominering senast 10 maj till Per Höglund, kanslichef

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
Nominering senast 6 maj till Åsa Boily, kanslichef

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.