Förväntat anslag till Umeå universitet i vårändringsbudgeten

12 april 2019

Regeringens förslag till ändringsbudget innehåller inga större nyheter för Umeå universitets del. På ett nationellt plan föreslås dock Vetenskapsrådet få 84 miljoner kronor mindre i anslag.

Den 10 april överlämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget till riksdagen. I vårändringsbudgeten får Umeå universitet ett ökat anslag med 12,7 miljoner kronor år 2019 inom forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetet får också ett ökat anslag med 6,3 miljoner kronor år 2019 inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Det sistnämnda är en minskning utifrån regeringens tidigare planerade utbyggnad av platser inom utbildning

En större överraskning i regeringens ändringsbudget är att Vetenskapsrådet föreslås få ett minskat anslag med 84 miljoner kronor för stöd till forskning och forskningsinformation. Dessa medel ska istället användas för att finansiera ökade anslag till rymdforskning och rymdverksamhet – där utgifterna gentemot Europeiska rymdorganisationen förväntas öka – och till Etikprövningsmyndigheten och dess nya ärendehanteringssystem för etikprövning av forskning, som fortfarande är under utveckling.


Sammanfattning av regeringens ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudget 2019

För mer information, kontakta:
Daniel Andersson

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.