Nus Intern Logistik tar över hantering av kväve och torr-is

16 april 2019

Nus har installerat en tank för flytande kväve utanför Byggnad 5B. Tanken är nu driftsatt och från och med 23 april kommer Nus Intern Logistik därför att ta över all hantering av flytande kväve och torr-is till verksamheter inom Nus lokaler.

För verksamheter på Huvudcampus kommer tidigare förfaranden vad gäller flytande kväve och torr-is att bestå. I bifogat informationsblad finns information om hur beställningar görs och när leveranser sker. Det finns även information om vad som gäller för inköp av laboratorieförnödenheter.

Läs mer

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.