Delade resurser skapar liv på campus

2 maj 2019

Har du funderat på vad som händer i det inhägnade området utanför Universum, mellan parkeringen och dammen? Där byggs det nu en paviljong som ska bli navet i en satsning för att skapa liv och aktivitet på campus, inte bara vardagar utan även på kvällar, helger och lov.

Paviljongen som ska byggas på campus.

Foto: LINK Arkitektur

– Varje dygn rör sig tiotusentals människor i området på och runt campus. Utöver anställda och studenter på universitetet och SLU finns även universitetssjukhuset med patienter och personal, och ett stort antal andra arbetsplatser. I satsningen Sharing Cities som ska stimulera till ökad hållbarhet och bättre nyttjande av resurser, bidrar Umeå universitet, Akademiska hus och Region Västerbotten med att dela de fina grönytor som vi har på campus, säger Lisa Redin, projektledare vid Lokalförsörjningsenheten, LOK.

Vad som kommer att finnas i själva paviljongen är fortfarande i planeringsstadiet, men tanken är bland annat att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska kunna genomföra aktiviteter på campus där paviljongen kan vara en utgångspunkt. Det kan handla om att skapa pop up-verksamheter, som uthyrning av skridskor, eller sportutrustning, olika evenemang, eller att ge möjlighet för idrottsföreningar att hålla träningspass. Eftersom ytorna finns tillgängliga dygnet runt och året runt, är det också möjligt att bedriva verksamhet där även när universitetet inte är öppet.

Paviljongen som beräknas stå klar till sommaren kommer sannolikt också att användas för att sprida information om olika aktiviteter på universitetet, som Kultur på campus och öppna föreläsningar, men även information om motionsspåren på campus, kanske badtemperaturen på Nydala, och information som anknyter till hållbarhet, som universitetets energiförbrukning.

Umeå är i dag en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. De övriga städerna är Göteborg, Malmö och Stockholm. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Själva grunden för projektet Sharing Cities är cirkulär ekonomi där de medverkande städerna arbetar för att på effektivare sätt dela resurser och kunskap. Lyckade projekt ska i sin tur kunna spridas vidare till andra städer. Paviljongen och delandet av grönytor knyter an till andra projekt som drivs av Umeå kommun, Region Västerbotten, med flera, och ingår i utvecklandet av universitetsstaden, säger Lisa Redin.

Har du frågor?

Vänligen kontakta Lisa Redin

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.