Dilemman att fundera på

28 maj 2019

AKTUM Projektgruppen för värdegrundsarbetet har arbetat intensivt i ett par år med att ställa samman material att arbeta med och diskutera kring på alla arbetsplatser.

Anna Mothander, utvecklingskonsult vid Personalenheten och områdeschef vid enheten för personal- och organisationsutveckling (POU).

Foto: Mattias Pettersson

DET ÄR VIKTIGT att få möjlighet att träna på att hantera olika dilemman som kan uppstå i vardagen i en trygg miljö, på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar, konstaterar Anna Mothander.

Hon har varit projektledare i projektgruppen för värdegrundsarbetet, där man tagit hand om de synpunkter som kommit in från anställda vid universitetet.

— Det kom in jättemycket material fram till början av 2018. Sedan har vi jobbat med att ta fram ett antal dilemman — 47 dilemman, närmare bestämt — för att få fram ett diskussionsmaterial.

När Anna Mothander och projektgruppen i mars bestämde sig för att göra en övning med det material de satt ihop blev det en grupp på Kansliet för medicin som fick agera "piloter", i samband med att de hade en "teamutvecklingsdag".

Vägen fram till denna övning bestod av ett stort antal insatser i projektgruppen. Bland annat har en konkretisering av den statliga värdegrunden gjorts, utifrån det inkomna materialet. Det visar hur medarbetarna på Umeå universitet kan förhålla sig till den statliga värdegrunden.

— VI HAR OCKSÅ BYGGT upp en webbplats, vi har sammanställt en "dilemma-bank", vi har gjort en bok, vi har ställt samman handledningsmaterial, vi har gjort en folder som alla anställda ska få och vi har tagit fram fyra värdegrundsfilmer, säger Anna Mothander.

Dilemmabankens 47 olika dilemman är tänkta att vara ett stöd i att träna på olika dilemmasituationer, för att utveckla förmågan att hantera svåra situationer och bygga en god förvaltningskultur.

De dilemman som diskuteras i materialet är inte helt enkla att ge klara och tydliga svar på.

— Det finns inget facit till dessa dilemman, säger Anna Mothander. Det handlar ofta om gråzoner. Kanske kan man komma överens på sin avdelning om hur man ska agera när en liknande situation uppstår.

Det räcker dock inte med säga att man läst bok och folder och sett filmerna för att vara förberedd om det blir problem.

— Vi har inte tidigare tagit fram produkter på det här sättet, men det är också en ledarfråga att skapa en rollmodell för värdegrunden och ge möjlighet att föra dialog mot värdegrundsfrågor. Det här är ju ett ständigt levande arbete och det måste fortsätta. Vi kan inte sluta här.

INGER NILSSON

Denna artikel publicerades i tidningen Aktum nr 1 2019.

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.