Undervisningssal med stor potential

28 maj 2019

AKTUM I anslutning till universitetets äldsta byggnad finns numera den nyaste.
Aula Biologica rymmer 155 personer och är till brädden fylld med tekniska lösningar.

Aula Biologica är en flexibel lärmiljö som kommer att kunna ta emot stora studentgrupper och samtidigt möjliggöra studerandeaktiva undervisningsformer. Bilden togs för Aktum nr 1, 2019.

Foto: Simon Jönsson

AULA BIOLOGICA fyller olika behov, berättar Johanna Westberg, lokalplanerare vid Lokalförsörjningsenheten. Dels behövde Biologihuset — universitetets äldsta byggnad — renoveras, dels hade läkarprogrammet behov av en större sal för undervisning. I planeringen inför renoveringarna insåg man att det inte fanns utrymme för detta i de befintliga byggnaderna, därför blev alternativet att bygga nytt.

— När det gäller känslan och atmosfären som vi varit ute efter så finns ju redan färdiga rum, till exempel Vardagsrummet i Humanisthuset och andra nya lärandemiljöer, att utgå ifrån. Även det arbete och studier som finns genom UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och TUV (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap) ligger till grund för kraven som funnits. Förutom det så har arkitekten även varit ute och rest en del för att få inspiration, säger Johanna Westberg och fortsätter:

— Jag tycker resultatet är över förväntan, jag har suttit och tittat på de här ritningarna i fem år nu, och det har blivit mycket bättre än jag kunnat förställa mig. Inte minst hur den nya tekniken fungerar och är integrerad i rummet.

PER-ARNE OLDENBORG, professor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, uppskattar den nya aulan och har redan hunnit med att använda Aula Biologica som undervisningslokal.

— Den här salen liknar verkligen ingen annan vi har — det tog mig 10 minuter innan jag kom på hur jag skulle slå på projektorerna, säger Per-Arne Oldenborg.

Han betonar att det nu är angeläget att få lära sig mer om all teknisk utrustning och han efterlyser någon form av samlad utbildning som gör att man utnyttjar alla faciliteter rätt.

— Jag tror också det behövs en ny typ av planering för hur man bedriver sin undervisning. Vilka skärmar man använder till vad. Det finns till exempel ingen vanlig whiteboard, så det gäller att ha bestämt på vilka skärmar man visar sin powerpoint och på vilken skärm man skriver.

Per-Arne Oldenborg påpekar också alla möjligheter som finns för deltagare på distans. Att användningen av utrustningen i rummet verkligen anpassas till dem, så att de inte bara känner sig som radiolyssnare, utan också blir så närvarande som det nu finns möjligheter till.

PER MELANDER

Denna artikel publicerades i tidningen Aktum nr 1 2019.

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.