Värdegrunden — något man måste träna på

28 maj 2019

AKTUM Vilken värdegrund har universitetet? En projektgrupp har arbetat intensivt med att ta fram material som verkligen ska få alla på universitetet att tänka till. Inte bara just nu — utan hela tiden.

Värdegrundsövning med delar av Medicinska fakultetens kansli på P5 i Väven den 19 mars 2019. Cecilia Elofsson i gruppdiskussion med kollegor.

Foto: Malin Grönborg

DET KRÄVS ENGAGEMANG av medarbetarna för att universitetets värdegrundsarbete — som har sin bas i den statliga värdegrunden — ska fungera.

En grupp medarbetare vid Kansliet för medicin fick bli först ut med att diskutera hur de tänker om värdegrund och arbeta med material som projektgruppen tagit fram.

Arbetet med värdegrunden var en del i en eftermiddag där gruppen testade team-building, att bygga ett lag. Det konkreta arbetet bestod bland annat i att diskutera olika "dilemman" och fundera på hur man skulle eller borde bete sig om man själv var inblandad i en sådan situation.

Det kunde till exempel handla om forskningsmiljön, om personliga relationer, om arbetsmiljön eller om stöd/brist på stöd från chefer och ledare på arbetet. Konkreta exempel och många svåra frågor. Det kan gälla hur man drar skiljelinjen mellan arbetsliv och privatliv, i egenskap av statlig tjänsteman, eller hur man uttrycker sig på sociala medier.

ETT EXEMPEL PÅ DILEMMA: Vad är viktigast att göra? Institutionsadministratören känner sig stressad över alla uppgifter han får och att många kollegor förväntar sig att han ska prioritera just deras uppgifter. Han försöker rannsaka sig själv och se hur han egentligen prioriterar. Betar han av varje ärende eller uppgift i den ordning de kommer in? Eller försöker han göra en bedömning av vad som är mest viktigt eller bråttom? Prioriterar han kollegor som har hög status eller informell makt? Eller dem han gillar mest för att de alltid är trevliga? Eller dem han är mest rädd för, som blir arga och gormar? Något att fundera på. Svaret är kanske inte helt självklart.

Ett samtal, efter övningen, med Cecilia Elofsson och Maria Nordström, två av deltagarna, visar att ämnet är något som de tycker är viktigt att jobba med.

— De här diskussionerna är som att få en choke, lite extra bränsle att jobba vidare med det här, konstaterar Cecilia Elofsson som är fakultetssekreterare på kansliet.
Förslagen på de olika dilemman som nu finns som arbetsmaterial för fakulteter och institutioner att arbeta med har kommit in från medarbetare vid universitetet. Sådant som anställda eller studenter har funderat på eller rentav själva upplevt.
— Ett fall vi diskuterade kunde jag ha skrivit, säger Cecilia. Flera av de dilemman vi talade om på den här övningen har hänt eller kan mycket väl hända.

MÅNGA FUNDERINGAR KOM fram när hela gruppen samlades för att diskutera vad de kommit fram till.
Vad får man göra om det händer något? Ska man säga något?

Andra konstaterade att "detta måste man träna på hela tiden". Det fanns också de som oroade sig för om arbetet och tankarna i värdegrunden skulle nå alla nivåer på universitetet.

— Det kan bli olika tolkningar, om man har egna värderingar som man tycker är viktigare, funderar Maria Nordström som är forskningssamordnare på kansliet.

— Ja, innan vi började arbeta med det här var det nog inte alla som direkt tänkte på värdegrund, eller åtminstone ingen som talade om det, säger Cecilia.

De konstaterar ändå att detta är ett problem för universitetet och att det därför är bra att det tas upp och diskuteras.

— Som statlig tjänsteman kan man ställas inför dilemman, i stort och smått, flera gånger i månaden, säger Cecilia.

Deltagarna i övningen var också noga med att påpeka att arbetet med värdegrunden är något som måste följas upp. De vill se en återkoppling till de synpunkter som förts fram i deras arbete — och de blev på stående fot lovade att en uppföljning kommer att ske.

— Det är viktigt att nå alla, konstaterar -Cecilia.

HUR SKA MAN DÅ GÖRA för att lösa de problem som kan uppstå på en arbetsplats?

— Jag tror att vi kan få stöd av varandra, när det gäller hur vi ska hantera olika situationer, säger Maria.

Fast helst ska det förstås inte uppstå något dilemma på universitetet.

— Nä, helst ska man förebygga, säger -Cecilia. Jag blir så paff när folk är elaka! Därför tror jag att man behöver träna på att bemöta den typen av beteenden. Det här gäller alla personalkategorier. Man måste ju börja någonstans.

— Då är det viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt, instämmer Maria.

Övningen som gruppen på Medicinska fakultetens kansli gjorde i mars är inte enda tillfället de jobbat med sin och universitetets värdegrund.

— Vi har haft möten och diskussioner, där alla varit med, säger Cecilia. Det var bra.

DE HAR INTE ENBART funderat på vad man gör i den situation då det händer något, som inte borde ha hänt.

— Det är också viktigt att dåligt uppträdande får konsekvenser, säger både Maria och Cecilia bestämt.

Exakt vad som ska hända är lite svårare att säga.

— En tillsägelse, en varning. Något mer om man är återfallsförbrytare.

Deltagarna i övningen om universitetets värdegrund vågade väl inte tro att det direkt skulle leda till ett perfekt liv på universitetet.

— Nä, vi kanske behöver en ny choke om några månader igen, säger Cecilia med ett skratt.

INGER NILSSON

Denna artikel publicerades i tidningen Aktum nr 1 2019.

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.