Uppdrag som biträdande föreståndare vid Humlab (OBS! Förlängd ansökningstid)

13 augusti 2019

Uppdraget riktar sig enbart till anställda vid Umeå universitet och sträcker sig till och med 2020-12-31 med tillträde enligt överenskommelse.

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Humlabs uppdrag är att inspirera, initiera och utveckla forskning och utbildning inom vad som ofta kallas digital humaniora. Vi arbetar med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, såväl nationellt som internationellt, och över traditionella akademiska gränser.

Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö och sträcker sig över två campus. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet, och vi har ca 20 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling samt administrativ personal. Humlab har ett särskilt pedagogiskt uppdrag gentemot fakulteten, och fakultetens IKT-coach är anställd vid Humlab.

Läs mer om oss på umu.se/humlab

Omfattning 30 % med tillträde enligt överenskommelse.

I uppdraget ingår följande:

Biträdande föreståndare skall självständigt stödja föreståndarens administrativa arbete, och då främst, men inte enbart, inom det pedagogiska området. Arbetsuppgifterna består av följande:

  • stödja föreståndaren i det löpande administrativa arbetet och att representera Humlab.
  • aktivt bidra till att driva och utveckla Humlabs verksamhet.
  • initiera, utveckla och leda pedagogisk verksamhet i enlighet med Humlabs uppdrag
  • delaktig i bemanningsplanering för Humlabs personal inom undervisning
  • stödja utvecklingen av pedagogiska former i relation till digital teknik i undervisning - för både lärare och studenter


Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid men även anpassas utifrån den sökandes kompetens och erfarenheter. Stora möjligheter finns att aktivt utveckla verksamheten beroende på intresse och kompetens.


Biträdande föreståndare kommer att vara en del av Humlabs ledningsgrupp och förutsätts delta i den dagliga verksamheten samt samverka med personal och andra intressenter, inom och utanför fakulteten. Uppdraget innebär stationeringsort Umeå.


Vid utseende av biträdande föreståndare kommer mycket stor vikt att läggas vid initiativ-, samarbets- och ledarskapsförmåga samt administrativ skicklighet. Erfarenhet av att planera och leda pedagogisk verksamhet är ett krav, och erfarenhet av studierektorsuppgifter är meriterande. Uppdraget kräver goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.


Biträdande föreståndaren förutsätts vara aktiv lärare/forskare med intresse av, och kompetens inom Humlabs verksamhetsområde.


Uppdraget vänder sig till personer med tillsvidareanställning vid Umeå universitet och omfattar 30% eller annan omfattning enligt överenskommelse med dekan.


Nominering/intresseanmälan skall innehålla personligt brev, CV samt relevanta intyg och skickas via epost till dekan Åsa Karlsson Sjögren (asa.karlsson.sjogren@umu.se). Ange "Biträdande föreståndare Humlab" i ämnesraden.


Sista anmälnings-/nomineringsdag 1 september 2019


Vid frågor kontakta:
Stefan Gelfgren, Föreståndare Humlab stefan.gelfgren@umu.se tel. 090-786 50 87

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.