Fördjupat samarbete i fokus under besök i Tromsö

29 augusti 2019

Den 26–28 augusti besökte universitetsledningen Universitetet i Tromsö (UiT) – Norges arktiske universitet för att diskutera aktuella frågor inom sektorn och planer på ett fördjupat samarbete mellan universiteten.

På bilden syns fr. v. Aase Tveito, Kenneth Ruud, Daniel Andersson, Hans Adolfsson, Anne Husebekk, Wenche Jakobsen, Katrine Riklund, Dieter Müller, Per Ragnarsson, Jørgen Fossland och Marianne Uleberg.

Foto:

Universitetet i Tromsö (UiT) – Norges arktiske universitet är ett av Umeå universitets två alliansuniversitet och en viktig samverkanspartner inom framför allt det arktiska området, där det bedrivs framstående forskning och utbildning med hög samhällelig relevans.

I veckan möttes universitetsledningarna vid Umeå universitet och UiT för att prata om aktuella frågor inom universitets- och högskolesektorn inom respektive länder. Dessutom diskuterades specifika frågor och planer om fördjupat samarbete inom centrala frågor, så som ohälsa bland studenter, fakultetsövergripande utbildningar, kvalitetssäkring inom forskarutbildning och utbyte av såväl medarbetare som studenter.

– Samarbetet med Tromsö är mycket värdefullt och givande, särskilt när det gäller erfarenhetsutbyte och samarbete inom utbildning och forskning eftersom vi delar samma förutsättningar i fråga om klimat, geografi och naturresurser, säger rektor Hans Adolfsson.

Umeå universitet och UiT avser även att inom ramen för Arctic Five, där även Luleå tekniska universitet, Lapplands universitet i Rovaniemi samt Uleåborgs universitet ingår, ansöka till EU om att bilda ett så kallat Europauniversitet med fokus på arktiska frågor.

Vetenskapsturnén rullar på
I samband med besöket genomfördes den andra vetenskapslunchen i The Arctic Fives satsning på den vetenskapsturné som går mellan de fem medlemsuniversiteten.
– Syftet med turnén är att på ett populärvetenskapligt vis sprida kunskap om den arktiska forskning som bedrivs vid våra fem universitet, säger projektledare Jonas Ericson. Målgrupperna för vetenskapsluncherna är personal, studenter samt en intresserad allmänhet.

Sex forskare föreläste när vetenskapsturnén besökte Tromsö. Bakre raden: Ellen Dorrepaal, Berit Kristoffersen (moderator), Matteo Chiesa, Johan Wikner och Malin Brännström. Främre raden: Margherita Paola Poto och Vera Hausner.

Foto:

Temat i Tromsö var Ekologi, hav och klimat i Arktis. Sex forskare, tre från respektive universitet, gav var sin femminuterspresentation, som sen följdes av ett moderatorlett samtal. Lunchtimmen avslutades med frågor från publiken.
– Det gick väldigt bra i dag, de hundra platserna i lokalen bokades upp tidigt, så intresset var gott.

Eventet sändes live, och sändningarna från samtliga lunchseminarier går att se i efterhand.

Live Arctic Five

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.