Öppet seminarium om samhällsvetenskaplig AI-forskning

30 augusti 2019

Med anledning av det stora Wallenberganslaget till samhällsvetenskaplig och humanistisk AI-forskning (WASP-HS) arrangerar den samhällsvetenskapliga fakulteten ett öppet seminarium tisdag den 10 september.

Seminariet hålls klockan 13.00–16.00 i Professorn, plan 8 i förvaltningshuset. Syftet är att ge en översikt av planerad och pågående AI-relaterad forskning vid fakulteten och att inleda en diskussion om framtiden. Seminariet kommer att hållas på engelska, program bifogas.

Programmet

Mer information om anslaget från Wallenbergsatsningen på AI

The Wallenberg Foundations are investing up to SEK 660 million in the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society research program (WASP-HS; http://www.wasp-hs.org) and as part of this and other ongoing AI initiatives the Faculty of Social Sciences is holding an open seminar on Tuesday, September 10th from 1-4 pm in Professoren, 8th floor of the Administration Building. The purpose of the seminar is to provide an overview of planned and ongoing AI-related research at the faculty and to start a discussion about future possibilities. The seminar is in English, please see the attached program for more information.

More information about the WASP-HS program and Umeå University's role

The program

Redaktör: Eva Stoianov

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.