Rutiner för att söka Wallenbergs fonder MMW och MAW (deadline VT2020) (Samfak)

23 augusti 2019

Interna rutiner för Wallenbergstiftelsernas program Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, MMW, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, MAW.

Observera att ansökningarna först ska beredas internt inom fakulteten! Deadline för den interna processen är den 15 november 2019 och ett intyg från prefekt om att institutionen stöder ansökan ska bifogas. För ytterligare information, se bifogade dokument. OBS att föransökan från och med i år ska skrivas i det bifogade formuläret (finns även på engelska)! Skicka din ansökan till: Thomas Pettersson, thomas.pettersson@umu.se

Intern föransökan till Wallenbergstiftelserna

Riktlinjer och projektanslag. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Nomineringsprocessen för ansökningar till: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Internal application for research funding from Wallenberg Foundations

Funding guide for projects grants Marianne and Marcus Wallenberg Foundation (MMW)

Redaktör: Eva Stoianov

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.