Strategiskt forskarmöte för neuorvetare

22 augusti 2019

1-2 oktober hålls StratNeuro Retreat 2019 på Sånga Säby utanför Stockholm. Det riktar sig till forskare i neurovetenskap vid UmU, KI och KTH.

Paolo Medini vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi är ordförande för ett pass som handlar om kognition och beteende.

Abstract ska vara inskickade senast 31 augusti.


För program och anmälan se bifogad inbjudan.

Redaktör: Ola Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.