Umeå universitet ska granskas av Datainspektionen

30 augusti 2019

Datainspektionen har inlett en tillsyn av Umeå universitets hantering av personuppgifter. Orsaken är att det finns misstankar om att känsliga personuppgifter hanterats bristfälligt i ett forskningsprojekt. Universitetet kommer att så snart som möjligt utreda ärendet. På Aurora finns mer information om hur forskare ska behandla personuppgifter.

– Klart är att det handlar om ett enskilt forskningsprojekt, och vi kommer att inleda en utredning så snart vi fått ta del av mer information från Datainspektionen om vad klagomålet bakom granskningen handlar om, säger universitetsjurist Chatarina Larson.

Bakgrunden till tillsynen är att en forskare vid Umeå universitet ska ha fått ta del av känsliga personuppgifter från Polismyndigheten till ett forskningsprojekt. Uppgifterna ska sedan – enligt klagomål från samma myndighet – ha skickats via okrypterad e-post. 

Datainspektionen ska nu granska universitetets hantering av känsliga personuppgifter med anledning av klagomålet. Känsliga personuppgifter, exempelvis om hälsa, politiska åsikter eller genetiska och biometriska uppgifter, har ett extra starkt skydd i dataskyddsförordningen, GDPR.

– För forskare som har frågor, eller vill försäkra sig om att de hanterar personuppgifter på rätt sätt och följer GDPR, finns mer information på Aurora, säger Chatarina Larson.

För mer information:

Auroras sidor om personuppgifter

Datainspektionen granskar universitet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.