Hedersdoktor Chris Dobson avliden

13 september 2019

Professor Chris Dobson vid universitet i Cambridge har avlidit efter en tids sjukdom. Han var sedan 2005 medicine hedersdoktor vid Umeå universitet.

 

Foto:

Chris Dobson var en internationellt mycket betydande forskare och mentor. Han lämnar ett stort avtryck i vetenskapen, både genom sin egen forskning med drygt 800 publicerade artiklar och genom andra forskare som han har handlett eller inspirerat att bedriva forskning om proteinveckning och sjukdomar relaterat till detta. Det har inte minst handlat om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, där Umeå idag står starkt inom forskningen, till stor del tack vare handledning och inspiration av Chris Dobson som hade en lång och nära relation med Umeå universitet.

Chris Dobson själv drabbades tidigare i år av bukspottskörtelcancer. Han var in i det sista aktiv och uppmuntrade forskarkollegor, även om han tydligt förstod vart det var på väg. Chris Dobson blev 69 år.

Redaktör: Ola Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.