Ny personal vid Lärarhögskolans kansli

4 september 2019

Vi har nöjet att hälsa tre personer välkomna till Lärarhögskolans kansli. De börjar sina tjänster under hösten.

Martin Paju, utbildningsledare, handlägger övergripande utbildningsfrågor vid Lärarhögskolans kansli och är föredragande inför Lärarhögskolans styrelse, vid föreståndarens beslutsmöten och i olika beredande organ. I arbetsuppgifterna ingår utredningar, uppföljning, utvärdering, kvalitetsfrågor, samt arbete med budget, årsredovisning, remisser och policyfrågor. Martin har tidigare arbetat vid Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå universitet och som utvecklingsstrateg vid Örnsköldsviks kommun. 

Monika Diehl, samverkanslektor, arbetar med utveckling och organisering av examensarbeten och ser över hur Lärarhögskolans kursutbud på avancerad nivå kan utvecklas. Hon är anställd som universitetslektor vid pedagogiska institutionen och kommer att arbeta med uppdraget som samverkanslektor på 50 %.

Stina Westerlund, forskningssamordnare, arbetar med försöksverksamheten med praktiknära forskning. I uppdraget ingår att utveckla kontaktnät, samverkansstrukturer och forsknings- och utvecklingsaktiviteter tillsammans med medarbetare inom skolsektorn och vid Umeå universitet. Hon arbetar 50 % på Lärarhögskolan och resterande tid som universitetslektor vid Institutionen för estetiska ämnen

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.