Synliggör din forskningsinfrastruktur på externwebben

12 september 2019

Umeå universitets externwebb har en portal för forskningsinfrastrukturer som lanserades i juni. Du som förfogar över en forskningsinfrastruktur kan synliggöra den för forskarvärlden.

Syftet med att presentera forskningsinfrastrukturer på umu.se är att underlätta för forskare som besöker vår webb att utforska infrastrukturer som finns vid universitetet och vilka möjligheter det finns att nyttja dem för deras egen forskning. Detta gäller både externa forskare och de som forskar vid Umeå universitet.

Du och dina forskarkollegor avgör vilka forskningsinfrastrukturer som läggs till i portalen. Det behöver inte finnas någon koppling till det som kallas för Umu forskningsinfrastruktur och publiceringen behöver inte gå via Fostra.

Exempel på sådant som kan läggas upp i listan med forskningsinfrastrukturer:
• ett instrument (av viss betydelse) inrättat som en "user club", där användarna bidrar till instrumentet genom användaravgifter (till exempel ett konfokalmikroskop).

• en forskningsinfrastruktur som inte är öppet tillgänglig, men vars ökade synliggörande skulle medföra möjligheter som till exempel nya samarbetsprojekt (till exempel en datortomograf).
• en forskningsinfrastruktur som är strategiskt viktig ur rekryteringssynpunkt.


Kontakta din innehållsansvarige
För att komma i gång med publiceringen av din forskningsinfrastruktur, kontakta den som är innehållsansvarig på din enhet eller institution. Informationen om forskningsinfrastrukturen ska finnas på både svenska och engelska.

Länk till portalen för forskningsinfrastrukturer

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.