Universitetspedagogisk konferens i Umeå

6 september 2019

Den 10-11 oktober arrangerar Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) för fjortonde gången den Universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet. Årets tema är: Helhetssyn på utbildning – kropp, känsla och kognition i akademin.

Thomas Mejtoft, Institutionen för fysik och elektronik.

Foto:

Maria Wester, lektor vid UPL och med i arrangörsgruppen för konferensen, berättar om årets tema.

- Vår ambition är alltid att ha ett aktuellt tema som är tillräckligt brett för att så många som möjligt ska kunna bidra till konferensen. Helhetssyn på undervisning och lärande är ett område som växer och det vill vi synliggöra. Studenter och lärare är inte huvudfotingar utan några kroppar eller känslor, vi tar till oss kunskap och lär oss på många olika sätt. Det vill vi lyfta och diskutera.

Thomas Mejtoft, lektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, har deltagit i konferensen flera gånger. Thomas berättar varför han väljer att delta:

- För att se vad som händer inom undervisning på universitetet. Jag är nyfiken över vad man gör vid andra fakulteter och jag tar gärna inspiration från undervisning i andra discipliner. Som deltagare blir du serverad en massa roliga saker som händer inom undervisning vid Umeå universitet.

Inspiration är ett ord som Thomas och Maria nämner flera gånger. Thomas menar att han får inspiration att göra små förbättringar genom att delta i konferensen, vilket i förlängningen förbättrar undervisningen för studenterna. Maria flikar in att det är precis därför UPL väljer att arrangera konferensen vartannat år. För att deltagarna ska få idéer, inspiration och undervisningsglädje. Maria säger också att hon hoppas att deltagarna kan bli utmanade i sina idéer och kanske få tänka om i någon fråga.

Thomas och Maria är överens om att Universitetspedagogiska konferensen är en bra instegskonferens och ingång i den universitetspedagogiska världen. Thomas menar att det är ett utmärkt tillfälle att reflektera kring sin egen undervisning genom att skriva om den, vilket är gynnsamt för en framtida pedagogisk meritering.
-Extra spännande ska det bli att lyssna på någon som haft modet att gå ut på tunn is och testa något nytt och som vill dela med sig av sina erfarenheter, oavsett hur utfallet blivit, säger Maria.

Sista anmälningsdag för deltagande: 25 september.
Läs mer och anmäl dig på Universitetspedagogiska konferensens hemsida

Text: Hanna Karlsson

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.