Beslut från fakultetsnämnden 1 oktober

15 oktober 2020

Vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultets fakultetsnämndsmöte den 1 oktober togs det bland annat beslut om inriktning på forskningssatsning på fakulteten.

Nämnden beslutade:

– om inriktning på forskningssatsning vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Den innebär fakulteten brett utlyser upp till fem sexåriga biträdande universitetslektorat med målet att rekrytera yngre forskningsledare som förstärker och förnyar forskningsmiljöerna vid våra institutioner. De främsta kandidaterna kommer att erbjudas anställning vid den institution där de bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla sin karriär och bidra till fakultetens verksamhet.

– om fördelning av medeldyr utrustning i enlighet med förslag. Beslutet inkluderar ett förhandslöfte under förutsättning att medfinansiering för det aktuella projektet beviljas.

Johan Wikner, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 1 000 kSEK för en "infrastruktur för marin klimat- och miljöforskning"
Erik Björn, Kemiska institutionen, 665 kSEK för ett "mikrovågssystem för uppslutning och extraktion (MWD/E)"
Teresa Frisan, Institutionen för molekylärbiologi., 344 kSEK för en "Spark Cyto för cytometry analys"
Markus Broström, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 430 kSEK för ett "portabelt gasanalysinstrument, micro GC-TCD".

Förhandslöfte:
Aleksandra Foltynowicz, Institutionen för fysik, 600 kSEK, för en "Continuous-Wave Optical Parametric Oscillator".

– om fördelning av garantiplatser till efterföljande program för basårsstudenter inför höstterminen 2021.

– att utlysa högskoleprogrammet till processoperatör med utbildningsformen distans höstterminen 2021.

– att åta sig att långsiktigt utöka fakultetens interförhyrning i MIT-huset med start 2021 och därefter ökande till cirka 1 082 m2 och de anpassningar av specifik karaktär som krävs på grund av den avsevärda expansion Institutionen för datavetenskap genomgår inom forskningsprogrammet WASP. Fakultetsnämndens garanti gäller under fem år från första tillträdesdagen eller till 2028-12-31. Nämnden tillstyrkte också att detta underlag lyfts till beslut av rektor för genomförande.

Hela protokollet:

Läs hela protokollet från sammanträdet

Datum för kvarvarande sammanträden hösten 2020:

29 oktober
10 december

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.