Bli mer sökbar på universitetets webb

23 oktober 2020

Det finns nu en ny förbättrad sökfunktion för att söka bland anställda på universitetets startsida som söker på ord i din egen presentationstext på din personsida i personalkatalogen.

[Click on flag up right for english version]

Man kan nu kryssa i att man vill söka på Personal och kan då ange vilket sökord man vill, tex idéhistoria (visar idag endast två anställda på svenska webben), miljöarkeologi (visar idag endast tre personer på svenska webben) eller något smalare som teknikhistoria eller skyddsrum (ingen av våra anställda visas just nu).

Sökfunktionen söker då i de fält som finns på din personsida, dvs. i fältet Presentation och i fältet Undervisning (om du lagt in något där). Testa gärna att söka på ord du vill ska visa dig och se om du dyker upp, om inte, gå in och redigera din text och lägg till de ord du vill associeras med i din presentationstext.

Obs! Det ämne du är anställd inom associeras INTE med dig automatiskt, du måste själv lägga in det i presentationstexten för att du ska visas i sökningar på ämnet. Dina publikationer påverkar inte heller om du visas i personsöken.

Notera också att sökfunktionen skiljer mellan den svenska presentationstexten och den engelska på så sätt att du endast visas i sökningar på den svenska webben om du har med ordet i din svenska presentation och tvärtom.

Denna sökfunktion kan användas av journalister, andra forskare med flera, så se till att du visas här på relevanta sökord.

Svenska webben: Här kan du testa att söka och se om du dyker upp (Klicka på förstoringsglaset uppe till höger och kryssa sedan för "Personal" innan du skriver i sökordet)

Engelska webben

Här kan du redigera texten på din personsida

Har du frågor kontakta webbansvarig vid din institution/enhet

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.