Nya medarbetare på Lokalförsörjningsenheten

19 oktober 2020

Lokalförsörjningsenheten har under året fått ett antal nya medarbetare.

Ulrika Moström, arbetsmiljösamordnare.

Foto:

Ulrika Moström

Ulrika Moström är arbetsmiljösamordnare med ansvarsområdena arbetsmiljö, byggnadsrelaterad ohälsa, buller, ergonomi, brandskydd och brandfarliga varor samt strålskydd.
Ulrika kommer närmast från arbete som miljökonsult. Hon har även arbetat som miljöinspektör och miljöhandläggare, samt föreläst om inomhusmiljö.

 

 

 

Mirja Westling, lokalplanerare.

Foto:

Mirja Westling

Mirja Westling är lokalplanerare för Beteendevetarhuset, Förvaltningshuset, Humanisthuset, Lärarutbildningshuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset samt Universitetsledningshuset. Hon är även Lokalförsörjningsenhetens kontaktperson för tillgänglighetsfrågor samt för utvändig miljö.
Mirja är högskoleutbildad ingenjör med inriktning arkitektur och har mångårig erfarenhet av offentliga lokaler, bostäder och landskapsutformning.

 

Charles Cederqvist, säkerhetschef.

Foto:

Charles Cederquist

Charles Cederquist är säkerhetschef och övergripande ansvarig för säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Arbetet omfattar säkerhetsområden fysisk/teknisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap, bevakning, säkerhetsskydd och försäkringar.
Charles har en examen som internationell kris- och konflikthanterare och erfarenhet av säkerhetsarbetet från olika myndigheter och organisationer.

 

Stina Hildingsson, projektassistent.

Foto:

Stina Hildingsson

Stina Hildingsson är projektassistent för Sharing City Umeå, ett projekt som ska få fler umebor att känna tillit att dela, låna, hyra och gemensamt skapa mervärden för en hållbar utveckling.
Stina har grundskollärarutbildning och en påbyggnad med beteendevetenskap.

 

 

 

Mats V Johansson, säkerhetssamordnare.

Foto:

 

Mats V Johansson

Mats V Johansson är säkerhetssamordnare och arbetar med områdena fysisk säkerhet och bevakning och hanterar de tekniska säkerhetssystemen och bevakningen. Mats har en civilingenjörsexamen och mångårig erfarenhet av att leda och delta i komplexa projekt i akademisk miljö.

 

 

Christina Wink, lokalplanerare.

Foto:

 

Christina Wink

Christina Wink är lokalplanerare för Fysikhuset, IKSU, MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset samt Östra paviljongen.
Christina har mångårig erfarenhet som projektledare och har primärt arbetat med uppdrag inom fastighetsutveckling, lokalanpassning och koncept inom kontor, konferens, bank och handel. Hon har även arbetat i olika chefsroller.

 

 

 

Lokalplanering – nya områden

Förutom Mirja Westling och Christina Wink finns sedan tidigare lokalplanerarna Cecilia Franzén och Mats X Johansson på Lokalförsörjningsenheten. I och med nyanställningarna har enheten justerat lokalplanerarnas ansvarsområden.

Numera är Cecilia Franzén lokalplanerare för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Curiosum, Designhögskolan, externa campus, Konsthögskolan, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat samt Universum/Aula Nordica.

Mats X Johansson är lokalplanerare för Biologihuset, Fysiologihuset, KBC, Kemihuset, Norrbyn, Elektronmikroskophuset, UB och UCCB.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.