State of the Art Covid-19

29 oktober 2020

Medicinska fakulteten deltar som partner i Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 "State of the Art Covid-19" som äger rum den 15-16 december 2020.

Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till detta första vetenskapliga möte om Covid-19. "State of the Art Covid-19" är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården.

Under de två dagarna samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter och forskare samt studenter för att sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19, i ett svenskt perspektiv.

Läs mer: "State of the Art Covid-19"

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.