Större elarbete vid Norrlands universitetssjukhus 24–25 oktober

23 oktober 2020

Helgen 24–25 oktober genomförs ett större elarbete vid Norrlands universitetssjukhus när de elkablar som försörjer sjukhuset med ström ska flyttas. I samband med detta finns en förhöjd risk för elavbrott.

Flytten av elkablarna är en del av ett större arbete där regionen bygger ut sjukhusets reservkraft samt bygger ny fjärrvärmecentral i egen regi. Flytten är nödvändig för att göra plats för grunden till utbyggnaden av den nya anläggningen.

I samband med att kablar ska skarvas ihop och driftsättas finns en förhöjd risk för elavbrott på sjukhuset, då reservkraften inte kommer att fungera under arbetet. Vid ett eventuellt elavbrott måste omkoppling göras av fastighet. Omkopplingen beräknas ta max 10 min.

– Det finns alltid en risk med denna typ av arbete och vi kommer att ha beredskap för att snabbt kunna åtgärda ett elavbrott, säger Gösta Olsson, elingenjör vid Fastighet.

Blå uttag, så kallade UPS-uttag, som finns på kritiska verksamheter påverkas inte och kommer att fungera under hela arbetet och vid ett eventuellt elavbrott.

Även larmknappar och personsökning fungerar som vanligt.
Wifi-nätverk och telefoni kommer inte att påverkas under ett eventuellt elavbrott.

Arbetet kommer att pågå:
Lördag 24 oktober kl. 8-16 samt
söndag 25 oktober kl. 8-12

Gå igenom och följ reservrutiner

Vid avbrott ska verksamheten följa reservrutiner.

Alla verksamheter på Norrlands universitetssjukhus uppmanas gå igenom sina reservrutiner inför arbetet. De verksamheter som har UPS-kraft bör även gå igenom och försäkra sig om att man vet vilka blå uttag som finns och säkerställa att utrustning kan kopplas över vid eventuella problem.

Vem kontaktar jag vid frågor och problem?

Vid behov av stöd med att lokalisera blå uttag, kontakta husansvarig via växeln.

Om något oförutsett inträffar, kontakta larmtjänst 511 11

Fastighetstekniker kommer att finnas på plats under hela arbetet och stabsfunktion kommer att vara aktiverad på Norrlands universitetssjukhus.

Information ges via intranätet linda

Under arbetet ges information via akutlisten på intranätet linda. Se även information i driftfönstret på linda.

Extern information i form av pressmeddelande går ut till media inför arbetet.

Denna information är även publicerad i chefskanalen samt i nättidningen på intranätet linda.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.