Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet – K3-projekten presenteras

12 oktober 2020


Under kommande månader avslutar de flesta av K3-projekten sitt arbete och en myriad av verktyg, metoder, rekommendationer och erfarenheter blir tillgängliga för den som vill/behöver utveckla sitt arbete med nyttiggörande och samverkan med externa parter.

Du kan redan nu få en överblick av resultaten genom att lyssna på korta presentationer av några av projekten vid ett Zoom-möte. Kanske medan du äter lunch mellan övriga möten?

Vad är K3-projekten? Läs mer här

Schema lunchwebinarier

Drop-in, ingen anmälan Tid 12.15-12.45. Format 20 min presentation + 10 min diskussion/frågor

19 oktober: Strategiska partnerskap – hur blir de effektiva och
optimalt givande för bägge parter? (SPETS/Åsa Rydell Blom)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63520352934

22 oktober: Externa självständiga arbeten inom musik och teknik –
metoder som är användbara inom många ämnesområden (ESAIM/Emilie Lidgard)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65108141880

3 november: Därför behövs en samverkansarena. Hur man sätter upp den och hur den kan användas (MUSA/David Paulsson)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68448454442

10 november: Communication is key - Samsynwiki som verktyg för
stödfunktioner, forskare och finansiärer (Samsyn/Petra Norling)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63089634454

18 november: Utveckla lärosätets uppdragsutbildning: Modeller,
arbetsmetoder och verktyg för kvalitetssäkrad uppdragsutbildning
(LUPP/Monika Hattinger)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67894343559

23 november: Hur följer vi upp och utvecklar samverkan över tid?
Indikatorer för intern uppföljning av
samverkansaktiviteter / samverkansprocesser (UTVIND/Dan-Anders Lidholm)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63886970221

30 november: Mobilitet för universitetslärare – vad bör man tänka på?
Erfarenhet och metod för personrörlighet (PAUS/Johanna Tollbäck)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64473661549

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.