Etnologisk blick på människan och andra djur

19 november 2020

I senaste numret av Budkavlen – tidskrift för etnologi och folkloristik vid Åbo akademi, medverkar AnnCristin Winroth, lektor, Jenny Ingridsdotter postdok och Kim Silow Kallenberg, postdok, alla inom ämnet etnologi, med artiklar som berör kulturella perspektiv på mellanartsliga relationer.

I magen på en häst – Mellanartsliga relationer som civilisationskritik,
Jenny Ingridsdotter och Kim Silow Kallenberg

Mellan hästens öga och människans strävan – En dialektisk relation gestaltad i biografiska porträtt, AnnCristin Winroth

Läs artiklarna och mer om Budkavlen på journal.fi

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.