Påminnelse: Sveriges unga akademi söker ledamöter

1 december 2020

Sveriges unga akademi, SUA, söker nya ledamöter inför 2021. Forskare som disputerat för maximalt tio år sedan är välkomna att söka. I akademin möts ledande yngre forskare för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har mellan 35 och 40 ledamöter.

Som ledamot i SUA får man tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Beroende på intressen ges möjlighet att till exempel engageras sig i forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla sin förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare.

SUA använder inte ett nomineringsförfarande utan presumtiva nya ledamöter skickar själva in en ansökan där de beskriver sina vetenskapliga meriter och varför de vill vara med i akademin.

Läs mer om inval till Sveriges unga akademi

Hör invalspanelens ordförande Hanna Isaksson berätta om invalsprocessen

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.