Kick-off för UTRI

4 november 2020

30 november och 1 december 2020 är det virtuell kick-off för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative. UTRI är ett praktiskt stöd för ett utökat tvärvetenskapligt utbyte mellan forskare och forskargrupper på Umeå universitet.

Kick-offen är startpunkten för UTRI, som har utvecklats som ett gräsrotsinitiativ av ett stort antal lärare och forskare för att stödja tvärvetenskapligt forskningssamarbete i omvandlingen mot hållbar utveckling.

UTRI är universitetsövergripande och finansierat med rektorsmedel. Den virtuella kick-offen inleds därför med ledningsgruppen och Hans Adolfsson. Därefter följer ett välfyllt program med inspel från en rad forskare på universitet samt tal från fyra olika hedersdoktorer, ett för varje fakultet.

Alla är välkomna att delta i programmet och till exempel skicka in en session/panel, eller skicka in abstract/poster som ung forskare!

Program och mer information om UTRI hittar du på webben.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.