Webbinarium om akademisk yttrandefrihet och Scholars at Risk

30 november 2020

Det internationella nätverket Scholars at Risk arbetar för att värna akademisk frihet och ge skydd åt riskutsatta forskare. Varje år får runt 300 forskare från olika delar av världen skydd via SAR.

Torsdag 10 december kl 8.30-10, Zoom (länk skickas ut dagen innan seminariet äger rum.)

I den svenska sektionen ingår 21 lärosäten varav 7 i Stockholm – Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Konstfack, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Men för att SAR ska kunna verka behövs både långsiktig finansiering, breda nätverk inom alla vetenskapsområden och engagemang både inför och under mottagandet av en riskutsatt forskare.

Riksbankens Jubileumsfond medfinansierar behövande forskares placeringar vid svenska lärosäten med 50%. Det har möjliggjort att ett antal forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har kunnat få skydd i Sverige. Men forskare inom andra vetenskapsområden behöver också skydd.

Under ett webbinarium kommer vi tala om Scholars at Risks verksamhet och hur vi vid Stockholms lärosäten kan hjälpas åt. Webbinariet äger rum den 10 december, som också är FN:s Internationella dag för mänskliga rättigheter.

Anmälan senast den 8 december till: brita.lundstrom@staforum.se sprid gärna inbjudan vidare till intresserade.

Medverkande:

Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, talar om akademisk frihet och yttrandefrihet och betydelsen av Scholars at Risk. (Förinspelat deltagande)

Karolina Catoni, internationell handläggare vid Göteborgs universitet och koordinator för SAR-Sweden Section, berättar om Scholars at Risk internationellt och den svenska sektionens arbete.

Johanna Wiklund, kontaktperson SAR vid Stockholms universitet, berättar om processen att ta emot en riskutsatt forskare, från matchning till praktiskt stöd och säkerhetsfrågor.

Ahmet Gürata, gästforskare genom Scholars at Risk vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet, berättar om sina upplevelser av att få en fristad i Stockholm. (Presentationen på engelska)

Brigitta Jaksa, kontaktperson SAR vid Södertörns högskola berättar om finansieringsformer och närliggande nätverk.

Moderator:

Brita Lundström, analytiker vid Stockholms Akademiska Forum

Välkommen!
Stockholms Akademiska Forum och SAR – Sweden Section

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.