Inget indrag av positivt resultat för 2020

7 december 2020

Rektor beslutar att inte genomföra indrag av positivt resultat för år 2020.

Hanteringen av pandemin har inneburit svårigheter att styra ekonomin i verksamheten. Mot bakgrund av det omfattande arbete chefer och anställda har genomfört under pandemin skulle det vara olyckligt om indrag av positivt resultat skulle genomföras för år 2020. Därför kommer inget sådant indrag att göras. Det beslutade rektor den 4 december 2020.

Begäran om täckning för ökade kostnader eller minskade intäkter

Huvudinriktningen är att respektive beslutsnivå ska hantera sina egna kostnadsökningar och intäktsbortfall. Redan innan beslut fattades om att inte göra indrag av positivt resultat fanns möjligheten för fakulteter att begära att universitetsgemensam nivå ska täcka eventuella ökade kostnader eller minskade intäkter som härleds till covid-19. Det här får till följd att universitetsledningens bedömning av inkomna begäran från fakulteter, universitetsförvaltningen, Lärarhögskolan och universitetsbiblioteket kommer att stramas åt.

Läs rektorsbeslutet

Beslut att inte genomföra indrag av positivt resultat år 2020

För mer information, vänligen kontakta

Per Ragnarsson, budgetchef och biträdande universitetsdirektör

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.