Ansökningsverkstad för statlig forskningsfinansiering

12 februari 2020

Tänker du söka pengar från VR, Formas eller någon annan statlig forskningsfinansiär? Vill du ha hjälp med feedback och stöd kring din ansökningsidé eller projektbeskrivning? I så fall är du varmt välkommen till vår ansökningsverkstad.

Ansökningsverkstaden är öppen varje torsdag eftermiddag från 20 februari till 7 maj 2020. Då erbjuder Enheten för forskningsstöd och samverkan dig som är anställd vid Umeå universitet möjlighet att få feedback på ansökningar till statliga forskningsfinansiärer såsom t.ex. Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskaprådet och Vinnova.

Mer information 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.