Tilldelning av 4 karriärtjänster

30 april 2020

ALF-kommittén har beslutat om tilldelning av 4 karriärtjänster med forskningsförordnande som Universitetsöverläkare 2020-2023.

Totalt kom det in 9 behöriga ansökningar, varav 8 män och 1 kvinna, samtliga vid Region Västerbotten.

Förordnandet innebär att överläkaren under tre år får 33 procent garanterad forskningstid i sin tillsvidareanställning, finansierad av centrala ALF- och regionmedel. Därefter finns möjlighet att söka ytterligare 3 års förordnande i konkurrens vid ny utlysning, dock längst totalt 6 år.

Patric Blomstedt, Neuro-huvud-halscentrum
Projekt: A Multicentre Randomized Controlled Trial of Deep Brain Stimulation for Essential Tremor.

Anna Nordström, Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Projekt: Effects of Zoledronic Acid After a Fragility Fracture: The Fragility Fracture Trial.

Martin Rutegård, Kirurgcentrum
Projekt: Kirurgiska komplikationer och dess konsekvenser vid operation för kolorektalcancer.

Sebastian Mukka, Rörelseorganens centrum
Projekt: Treatment of femoral neck fractures: National Registry-based Randomized controlled trials.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.