Matematikstudenter scannade in uträkningar på papper under tentamen

8 april 2020

Övergången till distansundervisning för alla studenter kom precis när matematikstudenterna skulle göra sina mitterminstentor. Salstentor fick bli hemtentor, där studenterna kunde scanna in handskrivna anteckningar med mobilen. Institutionen flaggade också för att ett urval studenter i efterhand kunde kallas till muntliga förhör om hur de löst tentamensuppgifterna.

Matematikstudenter fick göra hemtentamina och scanna in handskrivna uträkningar.

Foto:

– Det är för tidigt att säga vilka erfarenheter vi drar av hur det gått, eftersom alla tentamina inte är rättade än, säger Peter Anton, biträdande prefekt vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Men, så här långt ser vi ingen stor förändring i genomströmning jämfört med motsvarande tentamen förra året.

På kursen Introduktion till diskret matematik lade läraren Robert Johansson ut en länk på Cambro till tentamen. Studenterna fick sex timmar på sig att lösa uppgifterna och lämna in dem i en mapp på Cambro. Efter den utsatta tiden gick inte längre att skicka in sina svar.

Liksom vid en vanlig salstentamen kunde studenterna lämna in handskrivna uträkningar och svar. Dessa kunde fotograferas av, men ännu hellre scanna in med mobilen med hjälp av gratisappar som Camscanner och GeniusScan, som båda finns för både Iphone och Android.

Samma metod använde Mats Bodin för basårskursen Matematik III. Studenterna fick noggranna instruktioner för hur svaren skulle laddas upp, samt tillgång till en testmapp där de i förväg kunde pröva inlämningsförfarandet så att de i god tid före tentan prövat att det fungerade.

Institutionen har varit noga med att påpeka att samma regler gäller som vid en salstentamen, samt att allt misstänkt fusk utan undantag skulle komma att anmälas till universitetets disciplinnämnd.

– Vi flaggade också för att vi efter rättningen skulle komma att kalla ett urval av studenterna till muntligt förhör, där de måste redovisa hur de har löst de uppgifter de lämnat in, säger Peter Anton.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.