Nominera till Lika villkor-pris

1 april 2020

Välkommen att nominera till årets Lika villkor-pris vid Medicinska fakulteten. Syftet med priset är att uppmuntra medarbetare och studenter att verka för lika villkor. Nominera senast 15 maj 2020.

Priset kan delas ut till en enskild person eller grupp anställda/studenter vid fakulteten. Pristagaren/-na ska ha gjort en väldokumenterad och framstående insats för främjandet av lika villkor inom fakulteten/universitetet. Exempel på sådana insatser:

  • sprida kunskap om lika villkorsfrågor
  • utöva ett ledarskap som främjar lika villkor
  • insatser som motverkar diskriminering
  • tillämpa normkritisk undervisning
  • insatser som främjar jämställdhet mellan könen
  • insatser som främjar breddad rekrytering (rekrytering av studenter från grupper som på olika sätt är underrepresenterade vid universitet och högskola) och/eller vidare insatser som främjar breddat deltagande i undervisningen, till exempel stödåtgärder och inkluderande högskolepedagogik

Alla anställda och studenter vid fakulteten kan nominera pristagare.

Beslut om vem/vilka som tilldelas priset fattas av en bedömningskommitté bestående av två lärarrepresentanter utsedda av Kommittén för lika villkor, studeranderepresentant från Medicinska studentkåren, förra årets pristagare och fakultetens handläggare för lika villkor.

Prissumma: 10 000 kronor

Använd formuläret för att lämna en nominering till priset, senast 2020-05-15.

Länk till nomineringsformulär

För Kommittén för lika villkor
Marie Bixo

Första priset delades ut 2019

Katarina Hamberg var först att få det då nyinstiftade Lika villkor-priset. Hon fick priset för sitt djupa och brinnande engagemang för frågor som rör lika villkor, genus och jämställdhet mellan könen.

Här kan du läsa nyheten

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.