Teknat har egna mallar för avsteg från kursplan

2 april 2020

Utvecklingen av spridningen av covid-19 har medfört alternativa undervisnings- och examinationsformer på campus. Med anledning av detta kan avsteg från fastställda kursplaner behöva göras med kort varsel för de kurser som erbjuds under våren 2020.

I Aurora finns vägledning och beslutsmall för avsteg från kursplan som gäller vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

De ifyllda mallarna skickas till utbildning.teknat@umu.se för beslut.


Utbildningsledarna fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs.

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.