Uppdatera din Zoomklient och hantera åtkomst till möten

3 april 2020

Användningen av Zoom har ökat stort den senaste tiden. Vi vill ge ett antal tips för att ditt möte ska bli så framgångsrikt och säkert som möjligt.

Under veckan upptäcktes en sårbarhet i Zoom-klienten. Sårbarheten skulle i teorin kunna innebära att någon kan få tillgång till ditt lösenord, om du klickat på en speciell typ av länk inne i Zoom.

Nu finns en uppdatering av Zoomklienten som löser problemet och vi uppmanar därför alla att uppdatera sin Zoomklient. Uppdateringen ska ske automatiskt genom att ett popup-fönster dyker upp där du får frågan om att uppdatera. Om du inte får frågan om uppdatering bör du kontakta Servicedesk för hjälp.

Vi vill också påminna om att inte klicka på okända länkar eller att öppna okända filer – oavsett om det gäller Zoom, e-post eller andra program.

Säkerställ att programvara är uppdaterad

Uppdatera alltid din Zoomklient och all annan programvara så snart som det finns tillgängliga uppdateringar. På detta sätt säkerställer du både att du får tillgång till de senaste funktionerna och att din klient är säker.

Du kan begränsa åtkomsten till möten i Zoom

Det har rapporterats både inom och utom Sverige att oönskade mötesdeltagare anslutit till möten och publicerat oönskat innehåll i mötet. För att det ska vara enkelt att ansluta till möten i Zoom är grundinställningen att alla som har en mötesinbjudan kan ansluta till mötet. Det finns dock möjligheter att begränsa åtkomsten till möten och att styra vilka behörigheter de olika mötesdeltagarna har efter att de anslutit till mötet.

Här finns en sammanställning åtgärder du kan vidta för att begränsa den generella åtkomsten till möten och begränsa behörigheter inne i Zoommöten.

Säkerhet i Zoom

Frågor kring personuppgiftshantering i Zoom

I olika forum har det uppstått frågor kring informationsklassning och personuppgiftshantering i Zoom. Vi vill därför tydliggöra att kommunikationen i Zoom är krypterad och att eventuella personuppgifter som hanteras sker inom EU. Tjänsten är på samma sätt som de flesta centrala IT-system inte avsedd för att hantera känsliga personuppgifter.

Har du ytterligare frågor eller behöver hjälp, vänligen ta kontakt med Servicedesk.

Redaktör: Elin Sköld

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.