Tilldelning forskningsinfrastruktur 2020

7 maj 2020

Forskningsstrategiska nämnden har beslutat om tilldelning av medel motsvarande 5 miljoner kronor till 10 forskningsinfrastrukturer som nyttjas av forskare vid Medicinska fakulteten.

Medlen kunde sökas av enskilda forskare, grupper av forskare eller faciliteter för 1-åriga anslag under 2020 för kostnader i samband med inköp, etablering eller uppgradering /vidareutveckling av forskningsinfrastruktur vid Medicinska fakulteten.

Nytt för i år är även budgetstöd för redan etablerad forskningsinfrastruktur som är av stor vikt för fakultetens forskare.

Establishment of eHealth lab
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, 450 000 kronor

Flow@CliMi
Kristina Lejon, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 400 000 kronor

Incubator for IncuCyte-S3 live-cell imaging system and specific software analysis modules
Silvia Remeseiro, Umeå centrum för molekylär medicin, 150 000 kronor

J-1700 circular dichroism spectrometer
Nasim Sabouri, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, 500 000 kronor

Northpop
Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, 450 000 kronor

Real-time cytometer and multimode plate reader Spark Cyto
Andrea Puhar, Institutionen för molekylärbiologi, 350 000 kronor

Small animal research imaging facility
Fahad Sultan, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, 400 000 kronor

The 8th MONICA survey
Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 1 200 000 kronor

The protein expertis platform
Uwe Sauer, Kemiska institutionen, 400 000 kronor

Upgrading the small-animal ultrasound imaging platform at Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)
Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, 700 000 kronor

Forskningsinfrastrukturer som beviljats medel vid Medicinska fakulteten från och med 2018, hittar du här.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.