Boka höstens lokaler med fokus på första- och sistaterminsstudenter

3 juni 2020

I augusti öppnas universitetet upp igen för campusundervisning. Men fortsatt gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att en grupp ska vara max 49 personer och att det ska vara ett avstånd om 1,5 meter mellan varje person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.

För att möta behovet av lokaler kommer förutom bokningstjänsten i TimeEdit även en intresseanmälan öppnas via Infocenter för att vid behov kunna lösa lokalbehoven med andra lokaler än de som finns på campus.

Lokalbeskrivningarna i TimeEdit har uppdaterats med nya uppgifter om hur många personer som säkert kan vistas i en lokal med hänsyn till rekommendationerna.
Institutioner och enheter ansvarar själva för att anpassa sina egna lokaler.

Om universitetets lokaler inte räcker till under hösten, det vill säga att när du bokar finns det inte rätt sorts eller tillräckligt många lokaler tillgängligt, meddela detta via Infocenter så kan även andra, externa lokaler förmedlas om det behövs. Det kan vara bra att sprida ut lokalbokningarna över dagen. I första hand kommer första- och sistaterminsstudenter prioriteras för lokaler på campus.

Avbokningar som görs för gemensamt bokningsbara lokaler för perioden 31/8 - 31/12 är kostnadsfritt fram till den 30 augusti. Från 1 september gäller ordinarie avbokningsregler, dvs att du kan avboka lokalen två dagar innan bokning infaller annars debiteras hela kostnaden.

Har du ytterligare frågor så kontakta Infocenter

Via kontaktformuläret eller via telefon 090-786 50 00

Tänk på det här när det gäller att anpassa egna lokaler

  • Gruppstorlekar bör begränsas så mycket som möjligt oavsett lokal, och en absolut gräns är 49 personer.
  • Ett avstånd om 1,5 meter ska kunna hållas till närmaste person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.
  • Sittplatser i salar avgränsas med 1–2 platser mellan varje person beroende på möblering.
  • Tänk även på att hålla avstånd även vid in- och utpassering till lokaler och hus.
  • För studenter med särskilda behov finns bärbara hörslingor och andra hjälpmedel att boka via Infocenter.

Anpassningar ska också göras samlings- och fikautrymmen där medarbetare uppehåller sig. 

Behöver du plastband, dekaler, skyltar eller annan hjälp, kontakta Infocenter så kontaktar de servicemedarbetare i ditt hus.

Om publika ytor på campus

Publika ytor som Universitetsbiblioteket och öppna ytor för sittplatser kommer också att anpassas och skyltas upp för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd mellan personer kan upprätthållas. Dessa ytor kommer också att prioriteras extra av lokalvården.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.