Fler pedagogiskt meriterade lärare vid universitetet

17 juni 2020

Idag finns det totalt 245 meriterade eller excellenta lärare utnämnda i Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell. I den senaste omgången, våren 2020, tillkom 27 meriterade och 5 excellenta lärare.

Den pedagogiska meriteringsmodellen har funnits sedan 2013 och utvecklats kontinuerligt. Två större utvärderingar genomfördes 2014 och 2016 och smärre justeringar sker löpande. Att bli utnämnd till någon av nivåerna i den pedagogiska meriteringsmodellen innebär förutom titel och lönepåslag att läraren ingår i Umeå universitets nätverk för pedagogiskt meriterade lärare. Nätverket håller regelbundna seminarier och utgör rekryteringsbas för olika pedagogiska uppdrag.

– Vi är stolta över att ha en modell för att uppmärksamma våra pedagogiskt skickliga lärare, säger Heidi Hansson, ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering. Det är viktigt att universitetspedagogiska perspektiv finns med i våra olika arbetsgrupper och verksamheter, och vi hoppas att fler lärare ska ta chansen att ansöka om att bli utnämnda till någon av nivåerna i systemet.

Nästa ansökningsperiod i meriteringssystemet är den 17 augusti – 14 september 2020.

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet:
• Galina Biedenbach, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Rasmus Karlsson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Carina Lindgren, adjunkt, Enheten för polisutbildning
• Carin Ulander-Wänman, lektor, Juridiska institutionen
• Zsuzsanna Vincze, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet:
• Johan Bodén, adjunkt, Institutionen för informatik
• Medhanie Gaim, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Miguel Inzunza, lektor, Enheten för polisutbildning
• Patrik Johansson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Lars-Erik Lauritz, lektor, Enheten för polisutbildning
• Anita Lindmark, lektor, Handelshögskolan, Statistik
• Ann Lundgren, adjunkt, Juridiska institutionen
• Öncel Naldemirci, lektor, Institutionen för socialt arbete
• Christopher G. Nicol, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Daniel Nylén, lektor, Institutionen för informatik
• Mikaela Nyroos, lektor, Pedagogiska institutionen
• Dzenan Sahovic, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
• Fredrik Sjödin, lektor, Institutionen för psykologi
• Oscar Stålnacke, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Conny Tärnklev, adjunkt, Enheten för polisutbildning
• Jonathan Wedman, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Carola Wiklund-Hörnqvist, lektor, Institutionen för psykologi

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:
• Teresa Frisan, professor, Institutionen för molekylärbiologi
• Charlotta Vingsle, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Humanistisk fakultet:
• Björn Norlin, forskare, Institutionen för idé- och samhällsstudier
• Katarina Gregersdotter, lektor, Institutionen för språkstudier
• Marlene Johansson Falck, lektor, Institutionen för språkstudier
• Lorentz Edberg, lektor, Institutionen för estetiska ämnen

Medicinsk fakultet:
• Martin Fahlström, professor, Institutionen för klinisk vetenskap
• Anncristine Fjellman-Wiklund, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
• Sara Wilson, lektor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
• Jonas Aléx, lektor, Institutionen för omvårdnad

Läs mer om pedagogisk meritering

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestöd
Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.