Tre får medel till pedagogisk utveckling

11 juni 2020

För första gången delas det inom fakulteten ut medel för pedagogiskt utvecklingsarbete. Det är Utbildningsstrategiska nämnden som för 2020 utlyst särskilda medel för detta.

Utlysningen avser pedagogiskt utvecklingsarbete för utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå. Medlen kan användas till utveckling av helt nya kurser och utveckling av befintliga kurser avseende kunskapsstoff eller pedagogisk modell/upplägg.

De kan även användas till utveckling av nya undervisningsformer, examinationsformer och utvärdering inom utbildning på grund- och avancerad nivå utan direkt anknytning till specifik kurs eller program.

- Vi är mycket glada att se att det pågår innovativt och kvalitetshöjande utvecklingsarbete inom fakulteten. Särskilt glada är vi att det har lagts ned tid på detta under denna vår som i sig krävt omställningsarbete till distansutbildning för hela kollegiet, inklusive för de sökanden, säger Kristina Lejon, vicedekan för utbildning.

Utifrån inkomna ansökningar har UN har beslutat att tilldela medel till dessa:

Margareta Persson: Utvecklingsarbete inom Barnmorskeprogrammet: 100 000 kronor. Barnmorskeprogrammet vid MIUN har lagts ned och därför utökas programmet vid UmU med fler platser. Det leder till större krav på att utveckla nya former för studenternas färdighetsträning och examination av kliniska färdigheter. OSCE och ett web-baserat handledarstöd kommer därför att utvecklas och införas.

Mats Sjöström och Malin Brundin: Utveckling av undervisning inom lokalanestesi, Tandläkarprogrammet: 50 000 kronor. Syftet är att sprida erfarenheter av en förändrad undervisning i lokalanestesi, i en pedagogisk tidskrift med odontologiskt fokus. Förändringen bestod i att studenterna fick mer klinisk träning i lokalanestesi under kursen Oral kirurgi 1, vilket ledde till att de upplevde en ökad säkerhet kring lokalanestesi. Den största ökningen inträffade när studenterna tränade lokalanestesi på varandra.

Fatima Pedrosa Domellöf: Utveckling av en digital plattform för klinisk träning i oftalmologi: 100 000 kronor.
På den digitala plattformen kommer de läkarstudenter att få träna på att använda sina kunskaper utifrån olika patientfall – till att börja med inom området oftalmologi – detta för att utveckla säkerhet och skicklighet när det gäller att ställa diagnos och föreslå behandling.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.