Bidra till Sveriges strategi för EU:s nästa ramprogram

20 augusti 2020

Vilka mål och åtgärder anser du krävs för ett framgångsrikt svenskt deltagande i Horisont Europa? Fram till 1 september har du möjlighet att lämna inspel till regeringens strategi i en nyöppnad enkät.

Bakom enkäten står Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. De har fått i uppdrag att ta fram ett strategiunderlag till regeringen och önskar i sin tur involvera de framtida användarna; svenska forsknings- och innovationsaktörer.

Ta chansen att påverka

Du som vill ta tillfället i akt att dela med dig av erfarenheter från tidigare ramprogram och lämna inspel till strategin för Sveriges deltagande i det kommande, Horisont Europa, kan göra det här:
https://response.questback.com/vinnova/ta55m7jycr

Enkäten tar cirka en halvtimme att besvara och finansiärerna behöver dina svar senast 1 september 2020.

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.