Halvdagskurs för forskarhandledare

31 augusti 2020

Kursen baseras på ett antal Case som ger möjlighet att tillsammans med handledarkollegor diskutera och reflektera över olika situationer som kan uppstå under handledning av doktorander och som kräver kännedom om regelverk och riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Syftet är att ge tillfälle att uppdatera sina kunskaper om ansvaret som handledare och att få perspektiv på handledarrollen.

Fakultetsnämnden har beslutat att alla huvudhandledare för nyantagna doktorander ska ha en formell handledarutbildning.

Huvudhandledare som redan handlett doktorander till disputation eller som har utbildningsintyg kring regelverk för utbildning på forskarnivå som är äldre än fem år vid antagning av doktorand, ska gå av fakulteten godkänd halvdagsutbildning, en s.k avrostningskurs.

Regeln om genomförd handledarutbildning vid antagning av doktorand gäller från och med 2021-03-01.

Målgrupp

Kursen vänder sig både till forskarhandledare vid Medicinska fakulteten som tidigare handlett doktorander men som saknar formell handledarutbildning och till handledare som har gått en handledarutbildning före 2015. För prioritering och urval till kursen ansvarar fakulteten.

Kursdatum hösten 2020

Tillfälle 1: 6 oktober kl 13-16 (Sista ansökningsdatum 30 september)
Tillfälle 2: 6 november kl 13-16 (Sista ansökningsdatum 31 oktober)
Tillfälle 3: 8 december kl 13-16 (Sista ansökningsdatum 30 november)

Språk: Svenska
Lokal: Triple Helix, Universitetsledningshuset
Deltagare: 8-20
Bra att veta: Vid oanmäld frånvaro debiteras institutionen en administrativ avgift. Ytterligare kurstillfällen på svenska och engelska samt distanskurser för handledare i regionerna kommer att annonseras inför vårterminen 2021.

Anmälan

Anmälan till kursen sker via e-post till Gunilla Mårald (gunilla.marald@umu.se). Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • Önskat kursdatum
  • Institutionstillhörighet
  • Genomgången handledarutbildning Forskarhandledning i praktiken (ja/nej), samt, om ja, när
  • Handledning av doktorander till disputation (ja/nej)
  • Antagning av doktorand planeras (ja/nej), samt, om ja, när

Frågor om din anmälan?

Kontakta Gunilla Mårald
gunilla.marald@umu.se

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.