Invigning av Clinicum Betula, kliniskt träningscentrum

18 augusti 2020

Nya lokaler, nya faciliteter och nytt namn. 21 augusti invigs ett toppmodernt Clinicum Betula, kliniskt träningscentrum vid Umeå universitet.

I planeringen för en flytt för Institutionerna för omvårdnad och för samhällsmedicin och rehabilitering från Vårdvetarhuset till Biologihuset, bestämdes att dåvarande KTC skulle flytta till byggnad 5A på NUS.

Verksamheten utökas

När nu Clinicum Betula står färdigt, är det ett träningscentrum som rymmer många nyheter. Nytt är bland annat att Clinicum Betula har dubbelt så stor lokalyta som gamla KTC och att även bemanningen är den dubbla.

Utökningen beror på att förutom studenter vid sjuksköterskeprogrammen och polisstudenter som går kurser inom sjukvård - kommer från i höst även läkarstudenter att ha undervisning här i större utsträckning än tidigare. Clinicum Betula drivs nu i samarbete mellan sjuksköterske- och läkarprogrammen.

- Det kommer också att finnas möjlighet för andra program att hyra lokaler här, berättar Kristina Lämås, tf avdelningsföreståndare.

Clinicum Betula består av ca 20 rum utrustade med alltifrån enklare pedagogiska hjälpmedel till avancerad simuleringsutrustning.

- Ett nytt system för filminspelning av studenternas scenarioträning är installerat och är det första i sitt slag i Sverige. Vi kan tillsammans med studenterna gå igenom filmen och diskutera genomförandet av scenariot, berättar Kristina Lämås. Det finns också möjlighet att ge studenterna tillgång att själva se den film de deltagit i.

Nya patientsimulatorer

Här finns vårdsalar, träningsrum för HLR, rum med visualiseringsbord, undersökningsrum, simuleringsrum utformade som operationssal, IVA-rum och ett rum med en ambulansreplika samt röntgenutrustning. Det finns också två grupprum med konferensanläggning.

- Vi har till exempel nya patientsimulatorer, vuxen-, barn- och babydockor i fullskalemodell. Dockorna är kopplade till datasystem som kan styra puls, blodtryck, andning, och de sköts av en operatör i ett angränsande rum, berättar Kristina Lämås.

I alla rum finns dator, internetuppkoppling och stor skärm. Ett rum är avsett för egen träning för studenter – de kan boka rummet själva och där kan de också få stöd av amanuenser kvällstid.

Toppmodern miljö

- Vi är mycket glada att Umeå universitet och den Medicinska fakulteten kan erbjuda studenterna på campus färdighetsträning i en toppmodern miljö. Detta kommer höja den redan goda kvaliteten på utbildningarna och möjliggöra till exempel interprofessionellt lärarande i större utsträckning.

- Att Clinicum Betula är placerad mitt i universitetssjukhuset, och i närheten av det medicinska biblioteket, stärker också relationen mellan Umeå universitet och Region Västerbotten ytterligare, säger Kristina Lejon, vicedekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid den Medicinska fakulteten.

Invigningen kommer på grund av rådande läge endast genomföras med en mindre grupp specifikt inbjudna deltagare.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.