Analys för vidareutveckling av IT-verksamheten

10 september 2020

Universitetsdirektör Hans Wiklund har gett i uppdrag till IT-chefsnätverket för universitet och högskolor (ITCF) att göra en verksamhetsanalys av IT-verksamheten vid Umeå universitet.

Syftet är att lämna förslag på hur IT-verksamheten kan vidareutvecklas men också att ta fram ett förslag på kravprofil inför kommande rekrytering av ny verksamhetsområdeschef IT.

Umeå universitet har en ovanligt stor och bred IT-verksamhet eftersom universitetet ansvarar för olika nationella uppdrag. Sedan en tid pågår ett arbete med att utveckla IT-verksamheten. Verksamhetsanalysen blir ett viktigt stöd i fortsättningen på detta utvecklingsarbete. 

Analysen utgår från en granskning av styrdokument för IT-verksamheten, tidigare utredningar och rapporter, samt information från ett 20-tal intervjuer med representanter från olika delar av universitetets verksamhet: forskningsmiljöer, institutioner, fakulteter, universitetets ledning, enhetschefer, verksamhetsområde IT och fackliga organisationer. 

IT-cheferna från Lunds respektive Linköpings universitet genomför analysen som beräknas vara klar under oktober månad.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.