Förlängda avtal för fjärraccess till KB-material

29 september 2020

Kungliga biblioteket förlänger avtalen med tillgång till upphovsrättsskyddat material på distans.

I samband med coronavirusets utbrott tecknade KB avtal med upphovsrättsorganisationer så att forskare och forskarstuderande via lärosätena ska få fjärraccess till material som annars är svåråtkomligt. Nu förlängs avtalen till 17 januari 2021.

Forskare kan få tillgång till handskrifter, böcker och audiovisuellt material, utan kostnad. Studenter på kandidat- och mastersnivå har samma tillgång, förutom till det audiovisuella materialet.

Beställningarna görs via Libris med hjälp av bibliotekets kontaktformulär.

Bibliotekets kontaktformulär

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.