FOS erbjuder ansökningsverkstad

28 oktober 2020

Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) erbjuder stöd att utveckla forskares ansökningsidé eller att få feedback på en befintlig ansökan till VR, Formas eller någon annan statlig forskningsfinansiär i form av en ansökningsverkstad.

In English

Ansökningsverkstaden är öppen varje torsdag eftermiddag från 17 september till 17 december 2020.

Då erbjuder FOS dig som är anställd vid Umeå universitet möjlighet att utveckla din ansökningsidé eller befintliga ansökan till statliga forskningsfinansiärer såsom till exempel Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

I enlighet med rådande rekommendationer vad gäller covid-19 genomförs alla ansökningsverkstäder digitalt via Teams eller Zoom.

Läs mer

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.