Från och med idag gäller den nya lagen om tillgänglighet

23 september 2020

EU beslutade redan 2016 att myndigheters offentliga information ska vara tillgänglighetsanpassad. Syftet med lagen, som i vardagligt tal kallas för webbdirektivet, är att ingen person ska hindras från att använda offentlig digital service på grund av funktionsnedsättning. 

Myndigheterna hade på sig till den 22 september 2020 att uppfyllakraven, så på sätt är idag den första dagen som lagen gäller på riktigt.
- Vi vill inte vara ett universitet som stänger ute människor, så för oss är det extra viktigt att vi arbetar med det här, säger rektor Hans Adolfsson.

Så hur ligger universitetet till?

En hel del av universitetets digitala information är anpassad för att vara tillgänglig, men väldigt mycket jobb återstår också. Utformningen av den externa webbplatsen umu.se uppfyller den internationella standarden WCAG 2.1. vilket är vad som krävs för att uppfylla lagen. Men mycket av innehållet på webben gör inte det. Lagen innebär att både sidor på webben och dokument som är publicerade där måste vara tillgängliga. Annat innehåll som inte är text, det vill säga bilder, filmer, animeringar och ljudinspelningar, måste också beskrivas i text. Det innebär till exempel att filmer måste vara textade och inte bara innehålla ljud och tal. Samma sak gäller för lärplattformen Canvas, själva systemet är tillgänglighetsanpassat med allt innehåll är inte det.

Hur ska universitetet bli digitalt tillgängligt?

Alla personer på universitetet som skriver eller på annat sätt tar fram innehåll som sedan publiceras eller på annat sätt visas digitalt berörs av lagen. Därför startade ett universitetsgemensamt projekt tidigare i höst för att ta fram nya arbetssätt och verktyg för att hitta lösningar för det. En viktig inriktning på projektet är att det ska vara lätt att göra rätt, och att de nya verktygen ska innebära så liten extra belastning som möjligt på de medarbetare som berörs.

Det innehåll som finns och som inte är tillgängligt än, blir universitetet straffat för det?

Lagen är ju alldeles ny, så än har ingen hunnit prövas enligt den än, men såklart är det ju alltid straffbart att bryta mot en lag. Alla som gör innehåll som är eller blir digitalt bör jobba så fokuserat som möjligt, inte bara för att uppfylla lagen utan framför allt för att det är viktigt att alla som vill också ska kunna ta del av vår digitala information. Ett sätt att lösa det i mellantiden är att det alltid finns en länk eller annan kontaktväg för personer som behöver en viss information så att det snabbt går att hantera just det behovet.

Läs mer om projektet här

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.