Intresseanmälan/samarbete med UCGS/Genusforskarskolan om utlysning av doktorand

30 september 2020

Nu är det återigen dags för UCGS och Genusforskarskolan att sondera terrängen för intresse av gemensamma utlysningar (4st) av doktorandtjänster inför hösten 2021.

Genusforskarskolan är förlagd till Umeå universitet. För närvarande är ett trettiotal doktorander antagna som ska disputera i sammanlagt ett tjugotal forskarutbildningsämnen samt ytterligare ett antal i forskarutbildningsämnet genusvetenskap. (För mer information om UCGS/Genusforskarskolans verksamhet se www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/).

Avsikten är att i samarbete med fakulteter och institutioner vid Umeå universitet utlysa ett antal doktorandanställningar med tillsättning 1/9 2021. Anställningarna förutsätter samfinansiering med institutionerna, varvid UCGS betalar 50% av doktorandens lönekostnader och institution eller fakultet 50 %.

Länk till intresseanmälan

Kontakta gärna Ulrika Widding (ulrika.widding@umu.se), studierektor för forskarutbildningen, för frågor och ytterligare upplysningar om intresseanmälan och samarbetet med Genusforskarskolan.

Observera att sista datum för inlämning av intresseanmälningar är onsdag 4 november 2020.

Redaktör: Eva Stoianov

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.