Intresseanmälan koordinator inom PREDICT

15 september 2020

Välkommen att söka uppdraget som koordinator inom infrastrukturen för precisionsmedicin, inom PREDICT. Ansök senast den 1 november.

Är du intresserad av att studera biomarkörer i blodprov som kan hjälpa till att hitta sjukdom tidigt, speciellt inom områden där vi kan påverka sjukdomsförloppet genom tidig upptäckt och behandling, som cancer, hjärtkärlsjukdom, neurologiska sjukdomar och diabetes?

Letar du kanske specifikt efter biomarkörer för en grupp av individer inom en sjukdom som har dålig prognos, t.ex. prostatacancer?

Vill du undersöka biomarkörers förändring över tid innan diagnos och lära mer hur sjukdomar uppkommer, kanske genom att tillämpa matematik, algoritmer och visualiseringsverktyg?

Arbetar du med att finna nya mål för prevention och behandling, inom exempelvis svåra sjukdomar, som hjärntumörer, ALS eller svåra infektioner där vi har idag mycket begränsade behandlingsmöjligheter?

Eller, har du en förhoppning om att studera hur biomarkörer i blod påverkas av samsjuklighet? Exempelvis: Påverkas biomarkörer för bukspottkörtelcancer eller hjärntumör när man samtidigt har diabetes eller hjärtkärlsjukdom?

Intresseanmälan

Ta då chansen att bli en del av nätverket inom Medicinska fakultetens nya infrastruktur för precisionsmedicin – PREDICT.

Lämna in din intresseanmälan om att bli navet för forskning inom ditt område genom att ansöka om att bli PREDICT-koordinator. Sista ansökningsdag är 2020-11-01.

Läs mer om uppdraget som koordinator inom PREDICT

Kontaktperson

För frågor och övrig information, kontakta:ElinThysell, biträdande projektledare, PREDICT

elin.thysell@umu.se
090-785 44 98

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.