Nationell avtalsrörelse påverkar årets löneöversyn vid Umeå universitet

15 september 2020

Löner Coronakrisen har gjort att den svenska avtalsrörelsen med förhandling av nya kollektivavtal senarelagts. Utifrån rådande läge har tidplanen för fortsatt löneöversyn vid Umeå universitet förskjutits. Förhandlingar med de lokala fackliga parterna förs.

För Umeå universitet innebär senareläggandet av den nationella avtalsrörelsen att den ordinarie tidplanen för löneöversynen förskjuts.

Därför avvaktar vi något med de lönesamtal som vanligtvis brukar hållas efter sommaren. Denna rekommendation har gått ut till alla chefer inom universitetet.

Däremot ska eventuella utvecklingssamtal som inte hållits under vårterminen genomföras innan året är slut.

Lokala förhandlingar pågår med de fackliga parterna

Hur fortsatt tidplan för löneöversynen kommer att se ut i detalj är inte bestämt i dagsläget.

Förhandlingar fortsätter med de lokala fackliga parterna kring vad som ska gälla för det löneöversynsarbete som vanligtvis ligger under höstterminen såsom lönesamtal, lönesättande samtal och att genomföra förhandlingar.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.