Nu startar den interna ansökningsprocessen för MMW, MAW, KAW och WASP-HS

23 september 2020

Nu startar den interna ansökningsprocessen vid Humanistiska fakulteten för ansökningar om projektmedel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW). Utlysningarna gäller även ansökningar inom WASP-HS.

Ansökningar om finansiering från Wallenbergstiftelserna (dvs KAW, MMW, MAW) måste genomgå en intern prioriteringsprocess vid Umu.

Bifogat nedan finns information om nomineringsprocessen inkl. deadlines och riktlinjer för respektive utlysning från MMW och MAW. Information finns på svenska och engelska.

Den interna processen vid humfak går till på följande vis:

  1. Huvudsökande forskare skriver sin föransökan i bifogade blankett, antingen på svenska eller engelska. Kom ihåg att prefektintyg måste bifogas varje ansökan där det framgår att institutionen stödjer ansökan och därmed står för eventuell medfinansiering.
  2. Föransökan skickas till fakultetens forskningssamordnare, Elena Lindholm, senast den 20 november 2020.
  3. Föransökningarna bereds inom Humanistiska fakultetens forskningstrategiska kommittée.
  4. Beslut om vilka projekt som får gå vidare i processen tas av dekan den 14 december.

De forskare vars projekt går vidare i processen kommer att erbjudas stöd från Enheten för forskningsstöd. Mer information om den centrala ansökningsprocessen inom Umu centralt finns i bifogade dokument.

Blanketter och dokument:

Föransökan till Wallenbergstiftelser

Internal application for research funding from the Wallenberg Foundations

Nomineringsprocess till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Riktlinjer för MAW projektanslag inklusive WASP-HS

Riktlinjer för MMW projektanslag inklusive WASP-HS

Funding guidelines for MAW project grant including WASP-HS

Funding guidelines for MMW project grant including WASP-HS

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.