Förbered dig för framtida utmaningar med IceLab Camp

2 juni 2020

Många stora framtida forskningsutmaningar finns i den outforskade terrängen mellan traditionella discipliner. IceLab Camp förbereder dig inför tvärvetenskapliga samarbeten. Årets läger äger rum på Granö Beckasin 7-10 september.

Tror du att din experimentella forskning skulle dra nytta av kausalförståelse genom matematisk modellering? Skulle ditt teoretiska arbete tjäna på värdefulla insikter genom empiriska studier? Är du kreativ och öppen? IceLab välkomnar dig att delta i ett forskarläger tillsammans med cirka 15 andra masterstudenter, doktorander och postdoktorer från olika discipliner främst inom naturvetenskapen. Syftet med IceLab Camp är att överbrygga traditionella institutionella gränser inom universitet och inleda nya tvärvetenskapliga samarbeten.

Under lägret arbetar deltagarna i tvärvetenskapliga team för att utveckla ett litet forskningsprojekt och utforma ett projektförslag. De första en-två dagarna används för att ta fram olika forskningsfrågor och resten av tiden till att hitta den bästa teoretiska eller experimentella ramen för att besvara dessa frågor. Sista dagen granskar deltagarna varje teams förslag.

Studenter som genomfört lägret erhåller 2 högskolepoäng.
IceLab och KBC täcker boende, måltider och inrikesresor.

Ansökan är öppen till 31 augusti.

Läs mer om IceLab Camp
Ansök om IceLab Camp

Om du har frågor, kontakta Martin Rosvall, martin.rosvall@umu.se.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.